MÁY BƠM CLC XUẤT KHẨU SANG ÚC

MÁY BƠM CLC XUẤT KHẨU SANG ÚC

Tất cả trong một máy trộn + bỏ xô + bơm CLC. Điều này là rất tốt cho cách nhiệt, void điền, sàn toping, cách nhiệt của mái nhà, đúc trong nhà situ, chống nước, khối nhà máy nhỏ, vv

 

 
Head office: No 11, Alley 259/9, Vong Street, Hai Ba Trung District,
Ha Noi, Viet Nam
Phone: +84 43 869 7855 (3 lines); Fax: +84 43 628 3741
Email: info@lightconcrete.net - thuky@thtvietnam.com - tht.international.vn@gmail.com