Chất tạo bọt

Chất tạo bọt EABASSOC

Chất tạo bọt Eabassoc là phụ gia tạo bọt hữu hiệu nhất trong sản xuất bê tông nhẹ..

· Do hãng EABASSOC sản xuất tại Anh Quốc, uy tín và chất lượng hàng đầu thế giới

Đọc thêm...