Phễu chứa

Phễu chứa

Phễu cho nhà máy sản xuất gạch bê tông nhẹ

  Phễu chứa cát, xi măng, phễu chứa nước cho nhà máy sản xuất gach bê tông nhẹ