Băng tải

Băng tải

Vít tải và băng tải mặt cao su

Vít tải và băng tải chủ yếu được sử dụng để xử lý xi măng, tro bay, cát đưa chúng vào phễu chứa nằm phía trên thùng trộn. Tùy thuộc vào diện tích xây dựng nhà máy, chúng tôi sẽ thiết kế chiều dài băng tải, công suất hợp lý đúng theo yêu cầu kỹ thuật của trạm trộn. 

Nếu diện tích nhà máy hẹp chúng tôi có tể cung cấp gầu thay băng tải để cung cấp cát.