Chất tạo bọt

Chất tạo bọt EABASSOC

Chất tạo bọt Eabassoc là phụ gia tạo bọt hữu hiệu nhất trong sản xuất bê tông nhẹ..

· Do hãng EABASSOC sản xuất tại Anh Quốc, uy tín và chất lượng hàng đầu thế giới

Đọc thêm...

 
Head office: No 11, Alley 259/9, Vong Street, Hai Ba Trung District,
Ha Noi, Viet Nam
Phone: +84 43 869 7855 (3 lines); Fax: +84 43 628 3741
Email: info@lightconcrete.net - thuky@thtvietnam.com - tht.international.vn@gmail.com