Products

TẤM PANEL BÊ TÔNG NHẸ CHỐNG NÓNG CHO MÁI NHÀ

- Là sản phẩm được làm từ bê tông bọt EABASSOC. Hệ số dẫn nhiệt nằm trong khoảng 0,13- 0,34 kCal/m.hoC (≈ 10% so với hệ số dẫn nhiệt của bê tông hay gạch nung). Vì thế, tấm panel này vượt trội về mặt chống nóng.

Read more...

 
Head office: No 11, Alley 259/9, Vong Street, Hai Ba Trung District,
Ha Noi, Viet Nam
Phone: +84 43 869 7855 (3 lines); Fax: +84 43 628 3741
Email: info@lightconcrete.net - thuky@thtvietnam.com - tht.international.vn@gmail.com